Munkatársaink

Pap György

megbízott igazgató, rajz és vizuális kultúra, művészettörténet, földrajz

Gyulasi Ottó

igazgatóhelyettes, matematika, fizika

Bartus Csaba

történelem, társadalomismeret, angol nyelv

Fanczal Gábor

angol nyelv

Farkas Tamás

testnevelés

Fenyeres Tamás Zsoltné

matematika, életvitel

Hamvas Levente

magyar nyelv és irodalom

Kardos Júlia

francia nyelv

Király Borbála

német nyelv

Kovács Andrea

gazdasági ügyintéző

Kovács Annabella

informatika, fizika

Kovács Róbert

magyar nyelv és irodalom

Kurucz Franciska

angol nyelv

Luczné Urbán Ildikó

német nyelv

Málnás Hajnalka

magyar nyelv és irodalom, történelem

Mihály Miklós

történelem, társadalomismeret

Nagy Andrea

ének-zene

Néher Benjámin

pszichológia

Pálffy István

médiaismeret

Sárközi Mária

iskolatitkár

Simon Szilvia Krisztina

biológia, kémia

Spiesz Ádám

testnevelés

Spiesz Tamás

angol nyelv

Szücs Balázs

erkölcstan

Tekula Gábor

rendszergazda

Tekula Zsolt

könyvtáros

Tolner Gréta

földrajz, angol nyelv, matematika