Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adatvédelmi tájékoztató az http://facultas.hu/gimnazium weboldalak és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, mint érintettek számára készült. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy FACULTAS HUMÁN GIMNÁZIUM 1078 Budapest, Hernád utca 46; Tel: +36 1 413 7362; FAX: +36 1 413 7361; Web: www.facultas.hu; E-mail: a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket a kapott adatok kezelésével kapcsolatban.

Mivel a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása, az adatszolgáltatás is önkéntes.

Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az adatkezelő a FACULTAS HUMÁN GIMNÁZIUM
1078 Budapest, Hernád utca 46; Tel: +36 1 413 7362; FAX: +36 1 413 7361; Web: www.facultas.hu; E-mail:

Az Ön által megadott adatok esetében, amennyiben van ilyen, cégünk az „Adatkezelő”, míg Ön az „érintett”. Az adatai mindvégig az Ön adatai maradnak. Bármikor rendelkezhet róluk. Ön dönti el, mi történhet velük és mi nem.

Amikor meglátogatja a web oldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány látogatónk van és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az adatokat töröljük.

Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén írt címek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.

Csak az itt felsorolt adatokat használjuk. A rendszer használata során további adatok is keletkeznek, de ezek vagy nem hozhatók később Önnel összefüggésbe. Ezek olyan adatok, hogy mely oldalainkat látogatta, hányszor lépett be a rendszerünkbe és ott milyen műveleteket végzett. Azért van ezekre szükségünk, hogy a rendszerünk kényelmesebben használható legyen.

Az adatkezelés módja és időtartama

Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szervereken valósítja meg. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.

A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, amiket legfeljebb egy évig tárolunk

Adatvédelem

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük

 

Az adatok védelmére megfelelő biztonsági szintű rendszert és felügyeletet üzemeltetünk. Információs rendszereink magas szinten védettek, szervereink jól védett helyen működnek. Azokat külső, erre szakosodott szakemberekkel rendszeresen átvizsgáltatjuk, hogy megfelelnek-e a szükséges védelmi követelményeknek.

Hozzáférés a saját adataihoz

Az érintett a róla tárolt adatokat bármikor teljes körűen megtekintheti a weboldal „felhasználói profil” funkciójával, ahol valamennyi adatát láthatja, módosíthatja, törölheti. Ha valami miatt ezt nem tudja elérni, akkor írhat az címre vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

 

Önnek joga van bármikor tudakozódni az Önről nyilvántartott adatok iránt. Ezt legegyszerűbben a rendszerben teheti meg a regisztrációjához tartozó adatlapon, de bármilyen más módon is kérheti, hogy tájékoztassuk az Önről tárolt adatokról.

Adattovábbítás, további címzettek

Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül. Egyes pénzügyi adatokat az adótörvények miatt a NAV felé kötelességünk továbbítani (számla fejadatok).

 

Az adatait másnak nem küldjük el. Ez alól néhány törvény jelenthet kivételt, például ha vásárul nálunk, és az adatai ez által számlára kerülnek, amit az adóhatósághoz vagyunk kötelesek továbbítani a jelenlegi törvények alapján.

Automatikus döntéshozatal

A rendszerünk automatikusan az érintett látogatási adataiból nem készít profilt, nem tesz ajánlatot és nem határoz meg kedvezményt.

 

A rendszer önműködően nem juttat kedvezményt, anélkül, hogy erről ne értesítenénk és Önt sem hozhatja hátrányos helyzetbe. Csak az Ön által előzetesen elfogadott feltételek szerint járunk el minden vásárlásnál.

Adatvédelmi Tisztviselő

Intézményünkben adatvédelmi tisztviselő (DPO) került kijelölésre. Feladata az ügyfél tájékoztatás és a GDPR rendelkezésnek való egységes megfelelés biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dr. Sinka Iván e-mail: .

 

Az Adatvédelmi Tisztviselő az a személy, aki kifejezetten adatvédelmi ügyekben a kapcsolattartónk. Az itt megadott elérhetőségén közvetlenül és bármikor lehet hozzá fordulni.

Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (elérhetőségek). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ).

 

Ha elégedetlen adatai kezelésével vagy szabálytalanságot tapasztal, nálunk és a hatóságoknál is panaszt tehet az itt írt elérhetőségek bármelyikén.

2018.05.21