Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány

ALAPÍTVÁNY

Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány elsődleges célja olyan oktatási programok működtetése, amelyek által a magyar szakemberek képesek az Európai piacon, illetve az Európai Unióban megfelelően helyt állni! Ennek érdekében a programoknak minél színvonalasabb elméleti és gyakorlati oktatási stúdiumok beiktatásával magas szintű szakemberek kiképzését kell elősegíteni. (Programok alatt értendők tanfolyamok, szakmai képzések és esetlegesen főiskolai képzések, valamint az alapítvány igényt tart a közoktatásban való részvételre, közoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni közoktatási feladat ellátásában is. Ez alatt értendő óvoda, általános iskola, gimnázium és szakközépiskola működtetése)

Az előbbi fő cél mellett az Alapítvány céljai között szerepel olyan konferenciák, szakmai fórumok szervezése, közvélemény folyamatos kutatása melyek az ország egészét érintő társadalmi problémákra reflektálnak, azokra kívánnak konkrét, kézzelfogható problémakezelési stratégiákat feltárni. Ennek érdekében az Alapítvány olyan tréningek, terepgyakorlatok, táborok szervezését is vállalja, amelyek az ország lakosságát is érintik s végső soron a civil társadalom megerősödését szolgálják.

Az Alapítvány célul tűzi ki a hasonló profillal rendelkező egyesületekkel, Alapítványokkal, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, stb. való kapcsolatfelvételt és szakmai együttműködést. Ennek keretében kíván bekapcsolódni a társadalmi problémák kezelése felé nyitó kutatási programokba, szakmai projektekbe.

Az Alapítvány jogállása:

Közhasznú szervezet, munkájáról évente közhasznúsági jelentést készít. Közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. - közhasznú szervezetekről szóló - törvény 26 § C pontjában írtak közül a következő közhasznú tevékenységeket végzi:

Pillanatképek 1998-ból

(Bal felső fotó: Dr. Kocsis Zsolt László egyetemi tanár az Akadémia debreceni megnyitóján; Jobb felső fotó: Első előadás az Akadémián; Alsó fotó: Kép egy ebédszünetről)

Közhasznúsági jelentések:

2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013

A kettős könyvvitelt vezető Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány (egyéb szervezet) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete:

2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022
Adatok oldal megnyitása