....
spacer

..
..
menu_start FŐOLDAL menu_connect PEDAGÓGIAI PROG. menu_connect NYELVTANFOLYAM menu_connect ECDL menu_connect STARTLAP
menu_end
side
spacer spacer spacer
spacer MENÜ
  Gimnázium fõoldala
  Aktuális
  Felvételi
  Pedagógiai program
  Munkatársaink
  Elérhetőségek
  Facultas könyvtár
  Szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások
  Sport
  Facultas film club
  Dráma tagozat
  Esti tagozat
   
  Írjon nekünk
 
pix_gray

 

spacer
spacer PEDAGÓGIAI PROGRAM
spacer

Az iskola célja:

a.) A társadalom számára hasznos és boldog, kiegyensúlyozott embereket nevelni, legyenek képesek eligazodni a magyar társadalom állandó változásaiban, Európában és a globalizálódó világban.

b.) Segíteni diákokat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, tisztességes és emberséges polgárrá válhatnak azért, hogy tudják tehetségüket, felkészültségüket országhatáron túl is kamatoztatni az egységesülő Európában úgy, hogy nemzeti azonosságtudatuk ne csorbuljon.

c.) Egészséges, káros szenvedélytõl mentes, boldogságra képes diákság nevelése.

Az iskola feladatai:

a.) Fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket, készségeket (kreativitás, kommunikációs készség, igényesség, döntési képesség, akaraterő), amelyek a környezethez való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek.

b.) Különleges hangsúlyt fektetni az idegen nyelvek tanítására, a számítástechnikára, illetve a humán tantárgyakra, amelyek biztos ismerete feltétel az Európai Unióba való sikeres integrálódáshoz, illetve amelyek által a hazai bölcsész- és jogászképzés megfelelő színvonallal rendelkező utánpótlást kaphat.

c.) Az oktatás során magas szintű felkészítő munkát nyújtani, hogy a tanulóknak sikeres legyen a továbblépési lehetősége tanulmányaik folytatására, akár felsőoktatásról, akár munkába állásról legyen is szó.

d.) Törekedni arra, hogy az "ép testben ép lélek" elv érvényesüljön a nevelõ-oktató munka során.

Nevelési módszereinknek, eszközeinknek, eljárásainknak igazodni kell:

- a tanulók életkori sajátosságaihoz,

- értelmi fejlettségéhez,

- a mindenkori szituációhoz.

A nevelés hagyományos módszereit alkalmazzuk a módszerek, eljárások kombinációjában.
Ezek a következõk: motiválás, követelés, elismerés, meggyőzés, gyakorlás, ellenorzés, értékelés, és a büntetés.

Különösen fontos a tanulási motívumok és módok fejlesztése mellett a szociális értékrendek, tolerancia megismertetése a diákokkal. Alapvető feladat a megfelelõ szociális szokások, minták, attitűdök, készségek és ismeretek elsajátításának elõsegítése, hogy a tanulók megismerjék és gyakorolják a szociális és toleráns viselkedés alapvető szabályait, megértsék a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét.

Az intézmény alaptevékenysége:

a.) A gimnázium nappali tagozatán középfokú általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás és nevelés.
A gimnáziumban közép szintű nyelvoktatást (angol és német, francia) biztosítunk. A nyelvnél a középfokú C típusú nyelvvizsgára felkészítés a cél.


b.) Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás, érettségire való felkészítés gimnáziumi esti, és levelező oktatás formájában.

Az alapképzést kiegészítő foglalkozások indításának elvei:

Az emelt szintű nyelvi képzés mellé zárkózik fel a humán szemlélet. Gimnáziumunk profilja szempontjából nélkülözhetetlen a bölcsész alapozás. Ezért a nyelveken kívül kiemelt tantárgyak képzésünkben a történelem, a magyar nyelv és irodalom, a filozófia, az állampolgári ismeretek, a művészettörténet valamint az egyéb bölcsész előkészítő tantárgyaink. A 11. és 12. évben természetesen a közismereti tárgyak elmélyítésével emelt szintű érettségire is lehetõséget szeretnénk biztosítani, ezért a kínálat, amelyből 1 tanuló 2 tárgyat választhat heti 2 órában a helyi tantervünkben feltüntetett módon látható.
 

spacer

 

 
spacer
side
spacer
©Copyright 2009 Facultas Humán Gimnázium és Szakközépiskola
 
spacer