A tanév rendje

Első munkanap: 2017. augusztus 22. kedd

Tanévnyitó értekezlet:  2017. augusztus 31. (csütörtök) 10 óra 00 perc.

A tanév 2017. szeptember 1-étől 2018. augusztus 30-ig tart.

Első tanítási nap:                                         2017. szeptember 1. (péntek)

Szorgalmi idő:

9-11. évfolyamon:                                         2017. szeptember 1. - 2018. június 15. (péntek)

Az iskola befejező évfolyamain:                   2017. szeptember 1. - 2018. május 3.(csütörtök)

A tanév első féléve:                                       2018. január 26-ig tart. (péntek)

Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A kötelező tanítási napok száma 179 nap.

Szünetek:      

  • Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).
  • A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 05-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 8. (hétfő).
  • A tavaszi szünet 2018. március 29-tól 2018. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 9. (hétfő).

Hagyományok ápolása – ünnepek

szeptember 1. (péntek) 9:00 óra tanévnyitó ünnepség     11. évf.

október 6. (péntek) aradi vértanúk napja, iskolai                    9.b

október gólyahét                                                                10.b

október 20. (péntek) iskolai megemlékezés az 1956-os forradalomról  9.a

november 22. (szerda)             nyílt nap (szervezett tanulmányi kirándulás)

november 16. (csütörtök) szalagavató     11. évf.

március 14. (szerda) iskolai megemlékezés március 15-éről           10.a

március 27-28. (kedd-szerda) Facultas napok (2 nap; tanítási nap mellett!!!)

május 4. (péntek) 16 óra ballagás                                                        11. évf.                                     

június 20. (szerda) 10 óra tanévzáró ünnepség-bizonyítványosztás       9. évf.

Tanórai foglalkozás keretében történő megemlékezések napjai:

  • a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére (február 25. péntek)
  • a holocaust áldozatainak emlékére (április 13. péntek)

Rendkívüli tanítási napok

  • szeptember 23. (szombat; téli szünet meghosszabbítása miatt) – tanulmányi kirándulás
  • május 7-8-9. (hétfő-kedd-szerda) Érettségi szünet (délutáni tanítás)

Szülői értekezletek

szeptember 6. szerda 16 óra 30. (9-10. évf.) és

szeptember 7. csütörtök 16 óra 30. (11-12. évf.) 

február 7. szerda, 16 óra 30 (9-10. évf.) és

február 8. csütörtök 16 óra 30. (11-12. évf.) 

Fogadóórák 

november 29. szerda 16. 30 -18. 30-ig

március 21. szerda 16. 30 -18. 30-ig

 Osztályozó értekezletek 

január 24. szerda 14 órakor

május 2. szerda 14 órakor a végzős osztályoknak

június 13. szerda 14 órakor 

Tanítás nélküli munkanapok 

január 3-4-5. (szerda-csüt.-pént.) Téli szünet meghosszabbítása

március 10. (szombat) Nevelési értekezlet (március 16. – munkanap csere)

április 4-5-6. (szerda-csüt.-pént.) Tavaszi szünet meghosszabbítása

április 21. (szombat) Belső továbbképzés (április 30. – munkanap csere) 

Témahetek 

pénzügyi és vállalkozói témahét                    2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

digitális témahét                                            2018. április 9. és 2017. április 13. között, 

fenntarthatósági témahét                               2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

A vizsgák rendje 

Országos kompetencia-mérés 10. évfolyamon: 2018. május 23. (szerda) 

Közép-és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák 2018. május 7-ától 25-ig külön beosztás szerint.   Az emelt szintű írásbelik helyszínéről az Oktatási Hivatal (OH) értesíti a tanulókat. A középszintű vizsgát az iskola szervezi. 

Emelt szintű szóbeli  érettségi vizsgák: Az OH név szerint értesíti a tanulókat az időpontról és a vizsga helyszínéről. 

Középszintű szóbeli vizsgák: 2018. június 18-29. osztályonkénti beosztás szerint.

Közösségi szolgálat teljesítését igazoló dokumentumok ellenőrzése: 2018. január 8. és 2018. március 31. között. Az Oktatási Hivatal végzi. 

A tanévkezdés határidős feladatai 

Szeptember 8. (péntek) 12 óra osztálynaplók megírása, egyeztetése (szeptember 01-i állapot szerint), bizonyítványok ellenőrzése és leadása (JAVÍTÓ vizsgák beírása!)

Szeptember 15. (péntek) 12 óra működő tanmenetek bemutatása munkaközösség vezetőknek

Szeptember 22. (péntek) 12 óra tantárgyi mentességek egyeztetése

Szeptember 29. (péntek) 12 óra az új tanmenetek bemutatása munkaközösség vezetőknek

Október 6. (péntek) 12 óra osztálystatisztikai adatok elkészítése, egyeztetése

Október 13. (péntek) 12 óra törzslapok megírása, egyeztetése (október 01-i állapot) 

NETFIT mérés 

január 9. és 2018. április 27. között. Felelős: Spiesz Ádám